İDARİ İZİNLER İKİNCİ BİR EMRE KADAR

İDARİ İZİNLER İKİNCİ BİR EMRE KADAR

İdari izinler yeni bir emre kadar uzatıldı!!!


Cumhurbaşkanlığı Kamu Çalışanları İdari İzin Genelgesi Koronavirüs COVID-19 salgını nedeniyle, halkı ve çalışanları korumak ama devlet işleyişini de sekteye uğratmamak amacıyla Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından İdari İzin konulu 13 Mart 2020 Genelge yayınlandı
Bugün yayımlanan genelgeye göre ;

Covid-19 kapsamında kamu da çalışanlarına yönelik ilave tedbirler kapsamında
Daha önce idari izinli sayılan personelin idari izinleri yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edecektir.

Google+ WhatsApp