MİLYONLARCA MEMUR'UN BEKLEDİĞİ KARAR BEKLETİLMEDİ

MİLYONLARCA MEMUR'UN BEKLEDİĞİ KARAR BEKLETİLMEDİ

Covid-19 Salgını nedeni ile Kamu çalışanlarına yönelik ilave ek tedbirler konulu 2020/4 sayılı genelge ile İdari izinli olanlar ile ilgili alınan karar 1 hazirandan itibaren yürürlükten kaldırıldı.
Ancak çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar, idari izinli sayılacaklar.
İdari izinli sayılanlar, bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak. Bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacak. Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağırıldıkları anda görevlerine dönecekler.
Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması hususunda gerekli tedbirler  dikkatli bir şekilde yapılmaya devam edecek.

Google+ WhatsApp