YAYLAYA GİDECEK LER İÇİN ERZURUM İL HIFZISSIHHA TARAFINDAN ALINAN KURULU KARARI

YAYLAYA GİDECEK LER İÇİN ERZURUM İL HIFZISSIHHA TARAFINDAN ALINAN KURULU KARARI

06.05.1930 tarih ve 1489 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23.maddesi doğrultusunda oluşturulan İl Hıfzıssıhha Kurulu aynı Kanununun 3.,26., 27. ve 72. maddeleri gereğince 20.05.2020 günü Erzurum Valisi Sayın Okay MEMİŞ Başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararları almıştır: 
Yaz aylarında; kentleşme problemleri, hava sıcaklıklarının oluşturulduğu olumsuzluklar ve küçük tarımsal faaliyetler nedeniyle pek çok ilimizde yaylalara mevsimsel göç olgusu mevcuttur. Yaylalara yönelik mevsimsel göç olgusu Koronavirüs salgının etkileri çerçevesinde değerlendirilmiş ve bu kapsamda;
•Yaylaya tek yönlü gidiş olması ( git-gel yapılmaması),
•Yaylaya gidecek kişinin/kişilerin Covit-19 bulaşı açısından sorunsuz olması, (pozitif vaka veya Sağlık Bakanlığı filiyasyon sisteminin içinde yer almaması)
•Ulaşımda sosyal mesafe ve diğer kurallar ile ilgili Genelgelere uyulması,
Koşulları ile 20.05.2020 tarihinden itibaren vatandaşlarımızın bu yöndeki taleplerine izin verilmesi kararına varılmıştır. 
Bu kapsamda yaylalara mevsimsel göç olgusunun yaşandığı ilimizde, Mülki İdare Amirlikleri ve ilgili kurumlar tarafından ilimizin yöresel ve toplumsal koşullarına göre yaylaya çıkış ve salgın hastalıkla mücadele süreci birlikte değerlendirilerek gerekli planlamaların yapılması, kararların alınması, uygulamanın yukarıda açıklanan çerçevede yürütülmesi, ilgili kurallara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda,Oy birliği ile karar verilmiştir denildi.

Google+ WhatsApp